Kapitał wytworzony niezgodnie z prawem

System bankowy oaz podatkowych oraz liberalne rozwiązania prawne mogą być wykorzystywane do działań mających na celu wprowadzenie do obrotu środków pochodzących z działalności przestępczej. Postępująca globalizacja oraz wzrost gospodarczy sprawiają, iż wzrasta ilość kapitału wytworzonego dzięki działalności niezgodnej z prawem.
Continue reading »