Wybór strefy offshore

Rozpoczęcie działalności w czystym raju podatkowym może być obarczone ryzykiem wzmożonej kontroli lub dokuczliwych sankcji ze strony macierzystego systemu prawnego. Aktualne regulacje prawne Unii Europejskiej, w postaci dyrektywy w sprawie przeciwdziałania korzystaniu z systemu finansowego w celu prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu, wyznaczają kierunki działań...
Continue reading »

Gdzie jest ideał?

Kwestią sporną jest stanowisko terytoriów o tradycyjnej skali opodatkowania w zakresie ograniczenia transferu kapitału do oaz podatkowych. Rozsądną alternatywą wydaje się być występowanie państw nakładających wysokie obciążenia fiskalne i dopuszczających jednocześnie funkcjonowanie pewnych spółek na bardzo preferencyjnych zasadach.
Continue reading »

Raje za czy przeciw?

Kontrowersyjność oaz podatkowych nie wynika z samego faktu, iż są one obecne w strukturach światowego systemu finansowego. Zakres usług dostępnych na tych terytoriach i korzyści z nich płynące również nie są szokującym zjawiskiem we współczesnym świecie.
Continue reading »

Poznaj swojego klienta

Od strony systemu bankowego, monitorowanie i zapobieganie podejrzanym transakcjom finansowych realizowane jest przez nadzór bankowy. Instytucje bankowe stosują zasadę „poznaj swojego klienta” oraz stosują wewnętrzne procedury i rozwiązania zmierzające do kontroli źródła pochodzenia transferowanych środków.
Continue reading »

Serdeczne życzenia na 2012 rok

Niech strefy offshore pozostaną jeszcze bardziej przyjazne, podatki co raz niższe, a działania konkurencji mniej dokuczliwe. Tego życzymy wszystkim naszym Czytelnikom. Do zobaczenia w rajch podatkowych !
Continue reading »

Generalny Inspektor Informacji Finansowej (GIIF)

W Polsce działa organ administracji państwowej o nazwie Generalny Inspektor Informacji Finansowej (GIIF), którego zadaniem jest między innymi: sprawowanie kontroli przestrzegania przepisów ustawy o przeciwdziałaniu wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł oraz o przeciwdziałaniu finansowaniu terroryzm.
Continue reading »